De Hollandse Herders
 
VZH - IPO (Internationale Prufungs Ordnung)
Toelatingsvoorwaarden:  
( VZH/BH - 15 Maanden), (UV -16 Maanden),( IPO 1- 18 Maanden), ( IPO 2 -19 Maanden), ( IPO 3 - 20 Maanden)
IPO/SPH.1 - IPO/SPH.2 - (18 Maanden)

                     Voordat je aan IPO of SPH deel kan nemen moet de hond in het bezit zijn van VZH/BH   

                   IPO is onderverdeeld in 3 onderdelen: A - Speuren B- Appel en C Manwerk          

VZH/BH: Hier kun je maximaal 60 punten verdienen en bestaat uit 2 gedeelten:
.
De onbevangenheid proef.
Voor de toelating tot deelname dienen de honden de onbevangenheidproef te ondergaan. Hier dient de controle op de identiteit te worden gecontroleerd. Tat/Chip.
Honden welke niet kunnen worden gecon-troleerd kunnen niet deel nemen aan het examen.
De beoordeling loopt door het gehele examen door, honden die de onbevangenheidproef niet doorstaan zijn van het examen uit te sluiten.
Indien een HD de eerste tests doorstaan heeft zonder probleem en later in het VZH examen toch nog karakter zwakte vertoont kan de AK de HD alsnog uitsluiten en
in het (ras)hondenlogboek volgende notitie plaatsen, "Onbevangenheid proef niet doorstaan". De schotvastheid wordt tijdens het VZH examen niet getest.

IPO 1 Onderverdeeld in 100 punten

    IPO 2 Onderverdeeld in 100 punten   IPO 3 Onderverdeeld in 100 punten

 

             
Afd A: Spoor gelegd door de HG, minstens     Vreemd spoor, minstens 400 passen, 3   Vreemd spoor, minstens 600 passen, 5  
300 passen, 3 rechte benen,2     rechte benen, 2 hoeken (ca 90°), 2    rechte benen, 4 hoeken (ca 90°),   
hoeken (ca 90°), 2 aan de geleider     ten minste het spoor 30 minuten oud   3 voorwerpen, ten minste het spoor  
toebehorende voorwerpen. Het spoor      uitwerktijd 15 minuten   60 minuten oud uitwerktijd 20 minuten  
is minstens 20 min oud. Uitwerkingstijd             
15 min.            
             
  punten            punten          punten
uitwerken van het spoor         79   uitwerken van het spoor                       79 uitwerken van het spoor                            79
voorwerpen                     11+10      21   voorwerpen                     11+10 21 voorwerpen                     7+7+7 21
 

100

                                           

100

                                          100
IPO 1 Onderverdeeld in 100 punten

 

  IPO 2 Onderverdeeld in 100 punten

 

  IPO 3 Onderverdeeld in 100 punten

 

  punten     punten     punten
Afd B: 1: Vrij volgen 20   1: Vrij volgen 10   1: Vrij volgen 10
2: Zit uit beweging 10   2: Zit uit beweging 10   2: Zit uit beweging 10
3 Afleggen met voor roepen 10   3: Afleggen met voor roepen 10   3: Afliggen met voor roepen 10
4: Apporteren over de grond 10   4 Staan uit normale pas 10   4 Staan uit looppas 10
5: Apporteren over de haag 15   5: Apporteren over de grond 10   5: Apporteren over de grond 10
6: Apporteren over de klimschutting 15   6: Apporteren over de haag 15   6: Apporteren over de haag 15
7: Vooruitzenden met afleggen       10   7: Apporteren over de klimschutting 15   7: Apporteren over de klimschutting 15
8: Afleggen onderafleiding

10

  8: Vooruitzenden met afleggen  10   8: Vooruitzenden met afleggen  10
      9: Afleggen onderafleiding   10   9: Afleggen onderafleiding 10
 

 

   

 

   

 

 

100

    100     100
IPO 1 Onderverdeeld in 100 punten

 

  IPO 2 Onderverdeeld in 100 punten

 

  IPO 3 Onderverdeeld in 100 punten

 

  punten     punten     punten
Afd C: 1: Revieren 5   1: Revieren 5   1: Revieren 10
2: Aanblaffen en bewaken 10   2: Aanblaffen en bewaken 10   2: Aanblaffen en bewaken 10
3 Vluchtverhindering v/d pakwerker 20   3 Vluchtverhindering v/d pakwerker 10   3 Vluchtverhindering v/d pakwerker 10
4: Verd. v/d hond in bewakingsfase 35   4: Verd. v/d hond in bewakingsfase 20   4: Verd. v/d hond in bewakingsfase 20
5: Aanval op de hond vanuit beweging 30   5: Rug transport 5   5: Rug transport 5
      6:Overval vanuit rug transport 30   6:Overval op rug transport 15
      7: Aanval op de hond vanuit beweging 20   7: Aanval op de hond vanuit beweging 10
            8: Verd. v/d hond in bewakingsfase 20
               
 

100

   

100

   

100

VZH/BH A Gehoorzaamheidsoefeningen   15 punten   B het Praktische gedeelte Proef in het verkeer.  
           
1. Volgen aan de lijn    15 punten   1.Ontmoeten van personen  
2. Vrij volgen                                 15 punten    2. Gedrag tegenover een fietser.  
3. Zit oefening                                10 punten   3. Gedrag tegenover auto’s.  
4. Afleggen met voorroepen          10 punten   4. Gedrag tegenover joggers of inline skater.  
5. Afliggen met afleiding                 10 punten   5. Gedrag met andere honden.  
        6. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten HD. Gedrag tegenover dieren.  

Totaal

  60 punten  

 

 
           
           
Home De Hollander Astra Resultaten Astra Indra Resultaten - indra Donna Resultaten-donna
VZH-IPO Breitensport G & G Reddingshonden Filmpjes Foto's Foto's-Kampioenschappen Huisgenootjes
Hondennamen Hondenziekte       Linken Linkenformulier