Reddingshond aangesloten bij I.R.O.
 En bestaat uit de volgende onderdelen: en bestaat uit elk onderdeel 3 klasse nl Geschiktheid - A en B

Naast het zoekwerk van Speuren, Vlakte revieren en Puin, komen ook een aantal gehoorzaamheidsoefeningen aan bod en is het 2e deel van het programma  Appel met hindernissen (IPO R)

Appel met Hindernissen

De hond moet een aantal oefeningen uitvoeren en wordt hierbij beoordeeld op netten en vlotte uitvoering van de oefeningen. Maar ook op de geleider wordt gelet: En is aan strikte regels gebonden.

Oefeningen in willekeurige volgorde:                                                                                                                                                                                         Volgwerk: De hond moet zonder riem netjes naast de geleider blijven lopen, ook bij tempo wisselingen of verandering van richting bij geschiktheid ook aangelijnd.

Afstandscontrolle: de hond moet tijdens het volgen gaan zitten op commando terwijl de geleider doorloopt. De geleider roept de hond en geeft halverwege het commando af, waarop de hond direct moet gaan liggen. En moet dan op de zelfde plaats op commando gaan staan. En roept de geleider de hond bij zich.

Apporteren: Een voorwerp dat door de geleider weggeworpen wordt moet door de hond opgehaald worden.

Blijf Oefening: De hond wordt op een plaats gelegd  (de geleider een eindje bij de hond vandaan) en moet blijven liggen terwijl een andere combinatie de eerder genoemde oefeningen uitvoert.

Naast de bovenstaande appeloefeningen moeten geleider en hond ook nog een hindernisparcours afleggen. Voor het niveau 'geschiktheid' is dit een kort parcours: voor A en B uitgebreider

1e hindernis oefening: De hond moet zelfstandig lopen over een niet vastliggende plank. Ook wel genoemd de vatenbrug. De constructie bestaat uit twee olievaten met een lange plank daarover. De hond moet dit rustig en beheerst uivoeren, zodat het geheel niet instort

2e Ladder: Het is de bedoeling dat de hond over een horizontal geplaatste ladder loopt. Aan het einde van de ladder moet de hond blijven staan, waarna de geleider de hond er vanaf tilt

3e Kruipoefening: De hond moet door een slurf kruipen en aan het einde hiervan wacht de hond weer op de geleider.

4e onaangename martiaal: Alleen bij geschiktheid. De hond moet hier netjes blijven volgen over de onaangename ondergrond en een keer halt houden.

5e dirigeer oefening: De hond wordt naar een vast punt gestuurd (pion), waar hij moet wachten op een volgend commando. In een denkbeeldige driehoek staan om de pion heen 3 verhogingen opgesteld. Achtereenvolgens moet de geleider zijn hond links, rechts en vooruit dirigeren, in een door de keurmeester examinator bepaalde volgorde. De hond moet steeds de gewenste richting gaan, en eenmaal aangekomen op de verhoging springen en wachten op een volgend commando.

Bij de laatste oefening moet de hond opgetild een stukje gedragen worden en overgeven worden aan een ander. De hond moet zich rustig laten dragen, overgeven en weer neerzetten.

Speuren:

Als de hond een voorwerp tegenkomt (afhankelijk van het niveau 3 tot 8) dat achter gelaten is door de spoorlegger, dan moet de hond zijn geleider hierop opmerkzaam maken. Heeft de hond het hele spoor uitgewerkt, dan vindt hij op het eind een slachtoffer. Ook de ondergrond waarin het spoor gelegd is en de hoeveelheid verleidingssporen zijn van invloed op de moeilijkheidgraad.

Vlakte revieren:

Het afzoeken van het terrein naar slachtoffers door systematisch heen en weer slagen te maken. De hond moet op aanwijzing van de geleider in een terrein 1 of meerdere slachtoffers vinden. De taken zijn zo verdeeld, dat de geleider zijn hond zo stuurt, dat hij elk deel van het terrein heeft afgezocht en dat de hond op de weg die hij aflegt de slachtoffers vindt. Als de hond een slachtoffer vindt moet hij dit duidelijk maken aan zijn geleider, d.w.z. de hond moet het slachtoffer verwijzen. Dat kan door bij het slachtoffer aanhoudend te blaffen, totdat de geleider bij het slachtoffer aangekomen is. Of met een bringsel Als de hond het slachtoffer gevonden heeft (bringsel hangt aan de halsband) het bringsel in de bek en brengt dat naar de geleider. Hierdoor weet de geleider dat de hond iemand gevonden heeft. Het bringsel wordt door de geleider aangepakt waarna de hond de geleider naar het slachtoffer brengt. op het hoogste niveau (B) moet de hond en geleider in staat zijn om binnen 20 tot 30 min in een terrein van 35.000 - 40.000 m2 waarvan minstens 50% bestaat uit onoverzichtelijk terrein of gebouwen, 3 slachtoffers vinden.

 

Puin:

Bij dit onderdeel wordt de hond geleerd om slachtoffers op te sporen in het puin. puin is een ruim begrip: Er wordt niet alleen getraind waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden, maar ook o.a. in leegstaande gebouwen, container- opslagplaatsen. Voor een training worden er slachtoffers ingebouwd in en onder het puin, kruipruimtes en vlieringen. Iedere plek waar een mens zich kan verbergen. Soms is het mogelijk voor een hond om zich helemaal tot het slachtoffer een weg te banen tussen obstakels door, soms moet de hond volstaan met het verwijzen van een slachtoffer door een klein tochtgaatje,                                                       waar slechts een vleugje slachtoffer- lucht uitkomt. Voor het  B niveau moeten 3 slachtoffers worden gevonden, voor A niveau 2 en geschiktheid 1 wanneer de hond niet dicht bij het slachtoffer kan komen moet hij door aanhoudend blaffen zodat het kenbaar is voor de geleider van de vindplaats

Lawine:

De honden moeten slachtoffers vinden in een sneeuw gebied die onder de sneeuw verstopt zitten. het aantal slachtoffers is 1,2 of 3 die op maximaal 1 tot 2 m diep verstopt zijn. De hond zal de slachtoffers krabbend of blaffend verwijzen. (In Nederland hebben we niet de mogelijkheid om dit te oefenen.)

Waterwerk:

Bij het onderdeel waterwerk moeten de honden een slachtoffer opsporen en in veiligheid brengen in het water. Ze moeten hiervoor afstanden kunnen zwemmen, een lijn of reddingsboei naar een slachtoffer of boot brengen, vanaf de kant of vanuit een boot één of twee personen in moeilijkheden ophalen en een surfer met zijn surfplank of boot naar de oever brengen (ook bij waterwerk zijn drie niveaus waarbij de moeilijkheidsgraad van de oefeningen toeneemt.

Naast het  vinden van slachtoffers wordt ook nadrukkelijk gelet op de manier van werken van hond en geleider.

 

 

Lawine en Waterwerk.

De Hollandse Herders
 
De Hollandse Herders
           
Home De Hollander Astra Resultaten Astra Indra Resultaten - indra Donna Resultaten-donna
VZH-IPO Breitensport G & G Reddingshonden Filmpjes Foto's Foto's-Kampioenschappen Huisgenootjes
Hondennamen Hondenziekte       Linken Linkenformulier